С близо половин милион лева ще се модернизира базата на шест детски градини в пловдивския район „Източен”. 

Договорът с просветното министерство е подписан от кмета на район „Източен” Николай Чунчуков и е за подкрепа на деца в неравностойно положение. Парите са по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е по проекта „Растем заедно“. 

Безвъзмездното финансиране от 467 173 лева е за шест детски градини – „Лилия”, „Родина”, „Щастливо детство”, „Ружа”, „Биляна” и „Наталия”. Там се предвижда обогатяване на дидактичната и учебна среда, набавяне на интерактивни дъски и учебни таблети за децата, допълнителни занимания по български език, изобразително изкуство, музика. 

Целта е децата от етническите общности в детските градини в район „Източен” да бъдат приобщени и да получат по-добро образование. Очаква се проектът да започне да се изпълнява в началото на новата учебна година и да продължи две години.