- Татко, какво означава алкохолик?
- Виждаш ли онези 4 коли? На алкохоликът ще му се стори, че са 8, разбра ли?
- Да, татко. Само че там има две дръвчета...