Този път дъждът изненада София...
Обаждат се на Бойко Борисов:
- Господин Борисов, направо се образуваха езера в София.
- Организирайте се, идвам да ги откривам!