Турците се гонели Чапай и Петка все Петка се качвал на дървото, а Чипаи стоял отдолу. Накрая Чапай казал:
- Петке, аре аз ще се кача горе на дървото, ти ще седиш долу.
Петка казал:
- Добре, Чапай.
Турците пак ги подгонили, стигнали ги и казали:
- Стига сме еб*ли тоя долу, аре ония горе.