У врачанска дискотека.
- Свободна ли си за следващия танц?
- Да!
- Седи да ми вардиш пиенето тогава!