Уважаеми дами, комуникацията с вас е наистина сложна! Дори за елементарни неща. Примери:
– Здрасти!
– Ха, не си познал!
– Може ли да се запознаем?
– Ти друга работа нямаш ли си?
– Тази вечер си по-красива от всякога.
– Ти пак си пиян! И т. н.
Просто никаква координация. Сърдете се на себе си, че мъжете не ви разбират!