В Берлин една лелка намерила портфейл с хиляда евро. Традиционната немска порядъчност и коректност не й позволила да си прибере чуждото. Лелката се обадила на телефон, намерен в портфейла, и предложила да го върне срещу възнаграждение от сто евро плюс двадесет евро транспортни разходи.
Но пенсионерът, изгубил портфейла, се оказал още по-порядъчен и коректен. Той съобщил в полицията, и лелката била арестувана в момента на предаване на портфейла с обвинение в изнудване. Цивилизованите хора в правова държава винаги ще намерят общ език.