В бирарията влиза ирландец!
Барманът се провиква:
- Съжалявам, сър, отваряме след един час...
- След час?! Е, няма как, ще почакам тук, ако не възразявате...
- Няма проблеми, сър... ще пийнете ли нещо докато чакате?