В Перник открили паркинг на няколко нива. До най-горното ниво се достига, след като избиеш всички противници.