В планината лоша ракия, грозна жена и неприятно време – няма!