В София се продава базата данни с клиентите на политическите прос*итутки.