В центъра на Перник спрял един Touareg. Събрал се целият град да го види и някой с учудване казал:
- "Еб*си и големия Голф."