Върви Червената Шапчица през гората и вижда Вълка, мята му се на врата и казва: "Искам да ми направиш нещо мръсно..." Вълка учуден: "Ама как така не разбирам?" "Абе да да ми направиш нещо много лошо... бъди лош с мен..."
"Добре!" - казал Вълка и й счупил крака...