Вървял си Кумчо Вълчо из гората супер надървен. По едно време той чул че се приближава някой и се скрил в тревата.
Червената Шапчица приближавала и си пеела:
- Първа гъбка храс, втора гъбка храс, трета гъбка храаа.., трета гъбка в храаа...
Трета гъбка храс! - прибрала бабината си ножичка и продължила да бере.