Вървяла си Червената шапчица през гората и срещнала Кумчо Вълчо.
- Къде отиваш ма, пу*ко заспала? - попитал вълка.
- Аз не съм пу*ка заспала, аз съм Червената шапчица.
- Ами къде ти е тогава червената шапчица?
- Въййй, к'ва съм пу*ка заспала…