Двайсетократно ще се повишат глобите за велосипедисти в пешеходните зони и уличната мрежа на Пазарджик, ако бъде прието внесеното в Общинския съвет предложение за промяна на Наредбата за безопасност на движение. Сега за първо нарушение санкцията е от 1 до 5 лева, занапред ще стане от 20 до 50 лева. Изключение е предвидено само за деца до 10 години. Забраната важи и за возене на повече от 1 човек над 10-годишна възраст на един велосипед.

Промяна е предложена и при глобите за неправилно паркиране. Те остават в досегашния си размер – 20-50 лева за първо нарушение и 50-200 – за следващи. Вместо досегашните стикери за известие обаче на стъклата ще бъдат поставяни фишове с повече реквизити – за служителя, наложил наказанието, времето и мястото на установяване, пълни данни за автомобила, номера на сметката за доброволно плащане. Промяната се налага, тъй като текстовете са морално остарели – в тях се казва, че глобите се плащат по квитанция, а този платежен документ е отпаднал от употреба преди 16 години.