Веднъж Чапай и Петка ги гонили белите.
Петка се скрила под една лодка, но Чапай го хванали и започнали да го разпитват:
Кажи ни къде е Петка или ще те пребием!
- Ако щете ме пребийте, ако щете ме убийте, но никога няма да кажа, че Петка е под лодката!