Веднъж вълкът хванал Червената шапчица. Но, за негова изненада, тя скочила в обятията му, и започнала да му шепне в ухото, дишайки тежко: "Бъди лош с мен, бъди зъл, направи ми нещо мръсно! ".
Вълкът помислил малко... и й счупил крака!