Влиза поручик Ржевски в офицерския клуб и казва:
- Господа! Имам за вас две новини! Едната е лоша, а другата е много лоша!
Всички:
- Давай лошата!
Ржевски:
- Вселената се разширява!
Офицерите:
- А много лошата?
Поручикът:
- А ние сме все още трезви...