Внезапен порой се изсипа над София,
и всички девици се скриха в една телефонна кабина...