- Я ми кажи защо САЩ правят революции в другите страни?
- За по-добър живот.
- Но нито в Афганистан или Ирак животът стана по-добър.
- Затова пък колко по-добър стана на семейство Буш!