- За да се купи апартамент в София, трябва да се работи 100-120 години.
- Ето, виждаш ли, правителството се грижи, за да живеем, колкото се може повече!