За да се оженим го поих цели три дни… После го замъкнах в ритуалната зала и му говоря на ухо:
- В пощата сме… Имаш запис… Подпиши тук…