Запих се три дни. Като се прибрах, жената вика: "Къде беше, звънях по всички морги и навсякъде казваха, че си там."