- Жена, дай ракията!
- 9 сутринта е.
- Добре, дай и мюслите!