Живея в малко селце. Нямаме селски пияница, всички се редуваме.