София. Стартира обществена поръчка за изработването на технически проекти за рехабилитацията на над 62 км републикански пътища в областите Смолян и Благоевград. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Въз основа на проектите, които ще се изготвят след това ще бъдат предприети необходимите ремонтни дейности.
Поръчката е в три обособени позиции.
В обособена позиция №1 са 11.9 км от път III-861 Лъки – Джурково - местност Здравец – Здравец – местност Момина вода – местност Рожен (от км 31+040 до км 42+971), в област Смолян. Прогнозната стойност за изработването на техническия проект е 167 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.
В обособена позиция №2 са 37.8 км от път ІІІ-1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен – пътно кръстовище Нова Ловча – Парил – Голешево – Петрово – Катунци (от км 0+025 до км 18+147 и от км 30+800 до км 50+500) в област Благоевград. Ще се ремонтират и 3 мостови съоръжения – мост над Лялево дере с дължина 11.9 м, мост над река Мътница (10.40 м), мост над река Пиринска Бистрица (40.6 м). Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е 605 000 лв. без ДДС, а срокът е 150 дни.
В обособена позиция №3 е подготовката на технически проект за основния ремон на още 12.6 км от третокласния път ІІІ-1906 (Гоце Делчев - граница Гърция) – Копривлен – пътно кръстовище Нова Ловча – Парил – Голешево – Петрово – Катунци (от км 18+147 до км 30+800). Прогнозната стойност е 185 000 лв. без ДДС, а срокът е 150 дни.
Целта на обществената поръчка е извършването на геодезически измервания, конструктивно обследване на прилежащите съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на инвестиционен (технически) проект за основен ремонт на пътните участъци.
Кандидатите могат да подават оферти до 17:30 ч. на 24 януари 2019 г