София. Главният прокурор Сотир Цацаров сезира повторно 44-то Народно събрание с искане за даване на разрешение за започване на наказателно преследване на народния представител Георги Михайлов - за извършено от него данъчно престъпление. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.
На 8 ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на Георги Михайлов за безстопанственост и сключване на неизгодни сделки в качеството му на изпълнителен директор на „СБАЛХ“ ЕАД. На 9 ноември 2018 г. Михайлов даде съгласието си за възбуждане на наказателно преследване срещу него. На 13 ноември 2018 г. Софийска градска прокуратура образува наказателно производство за престъпления, извършени Михайлов, а на 22 ноември 2018 г. главният прокурор възложи разследването да се проведе от Национална следствена служба. На 26 юни 2019 г., под ръководството на Софийска градска прокуратура, следовател от Национална следствена служба привлече като обвиняем народния представител Георги Михайлов за безстопанственост (престъпление по чл. 219 ал. 4 вр. ал. 1 от НК) и му взе мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 15 000 лв. Наказателната отговорност на Михайлов е ангажирана за това, че в периода 31 юли 2015 г. - 18 април 2017 г. в гр. София като длъжностно лице - изпълнителен директор на „Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания“ („СБАЛХЗ“) ЕАД, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и за възложената му работа, от което са последвали значителни щети за предприятието - „СБАЛХЗ“ ЕАД, в размер на 164 106 лв., като престъплението е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Въпреки задълженията си за законосъобразното управление на финансите на „СБАЛХ“ ЕАД по Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за лечебните заведения, обвиняемият Михайлов е извършил парични плащания без правно основание в полза на дружеството „Екофарм“ ЕООД в общ размер на 164 106 лв., въз основа на две фактури, издадени след изтичане срока на договора с „Екофарм“ ЕООД. Разследването по досъдебното производство продължава и се събират доказателства и за други престъпни деяния против стопанството/ чл. 219 – 220 НК/.
В хода на разследването са събрани доказателства и за извършено от Георги Михайлов данъчно престъпление. Те са дали основание на наблюдаващия прокурор при СГП да приеме, че са достатъчни, по смисъла на чл. 219, ал. 1 НПК, за привличане на Георги Михайлов към наказателна отговорност и за престъпление по чл. 255 ал. 1 предл. 1 и 2 т. 2 предл. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от НК.
Главният прокурор повторно е сезирал Народното събрание за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване на Михайлов за извършено данъчно престъпление, тъй като даденото от него писмено съгласие, на основание чл. 70, ал. 2 от Конституцията на Република България, не включва разследването и привличането към наказателна отговорност за извършено от него престъпление по чл. 255 ал. 1 предл. 1 и 2 т. 2 предл. 2 вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс. Тълкуването, дадено в Решение № 10 от 27 юли 1992 г. по к. д. № 13/92г. на Конституционния съд на Република България предпоставя повторното сезиране на Народното събрание, с оглед статута на Георги Михайлов на народен представител.