София. България ще продължи да разчита на енергията от въглищните си централи. Това стана ясно от думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, която присъства на откриването на осмата енергийна конференция, посветена на перспективите пред развитието на сектора в Югоизточна Европа, организирана от Българския енергиен и минен форум. Петкова припомни, че България разполага с ресурс за въглищните централи за още 60 години и тяхната работа е въпрос на енергийна и на национална сигурност. „Над 1 млрд. лв. са вложени само в ТЕЦ „Марица изток 2“ през последните години за екологични проекти. Дейността на въглищните централи е заложена като перспектива в българския план за енергетика и климат до 2030 г., с перспектива до 2050 г., който е изпратен за съгласуване в Европейската комисия“, подчерта още Петкова. По думите ѝ преходът към нисковъглеродна икономика трябва да е съобразен с националните специфики, тъй като това е начинът да бъде гарантирано устойчивото развитие на сектора в интерес на потребителите.
Петкова заяви, че развитието на газовия пазар в страната е един от ключовите приоритети на правителството. Тя припомни, че през следващата седмица ще стартира изграждането на интерконектора Гърция - България. „Реализацията на този проект ще осигури възможност 1/3 от потреблението на газ в страната да бъде от друг източник. Това е реална диверсификация“, каза още тя. Проектът трябва да е готов през 2020 г.
Енергийният министър акцентира, че България като член на Европейския съюз спазва основните цели и приоритети на съюза - функциониращ енергиен пазар, гарантиране на енергийната сигурност и насърчаване на мерките за развитието на енергийната ефективност. Петкова изрази увереност, че с успешното приключване на преговорите за директивата за енергийната ефективност, с регламента за дейността на регулаторите и с регламента за управление на пазара в следващите години ще дадат визията и развитието на енергетиката.
Цветилена СИМЕОНОВА