Благоевград. 194 проверки по спазване на разпоредбите на трудовото законодателство е извършила Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград през ноември. Това каза пред Радио „Фокус“ - Пирин Славянка Симитчийска, директор на структурата. По думите й от извършените проверки 92 са последващи, за да се установи дали са изпълнени предписанията, дадени при предходни проверки. Симитчийска уточни, че във връзка с постъпилите сигнали от граждани, са извършени 7 проверки. „Сигналите са свързани с неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск и неоформена трудова книжка при прекратяване на трудовото правомощия“, допълни директорът. Славянка Симитчийска каза още, че по време на проверките са констатирани 729 нарушения, от които 399 са свързани с нарушения на здравословните и безопасни условия на труд.
Денис НИКИФОРОВ