Бургас. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас (Катедра „Екология и опазване на околната среда“) и Община Бургас организират конференцията „Да мислим екологично за бъдещето“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Тя ще се проведе в периода 20 - 22 март в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“. В нея ще участват ученици, студенти, учители и преподаватели. Тематичните направления на форума включват:
- Ролята на сътрудничеството в опазването околната среда;
- Устойчиви и екологично чисти технологии;
- Алтернативните енергийни източници за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива;
- Биогорива;
- Метеорология и хидрология;
- Спътников мониторинг върху околната среда;
- Защитени територии; биологично разнообразие;
- Екологичен мониторинг;
- Мониторинг на храните;
- Управление на екологичните проекти;
- Екология на селското стопанство и промишлеността;
- Екотуризъм и екологичното въздействие на туризма;
- Управление и рециклиране на отпадъци;
- Обработка на отпадъците (заводи, сметища).
Най-добрите работи ще бъдат отличени. На учениците и студентите, които са ги подготвили и представили, ще бъдат връчени грамоти и награди.
За завършващите средно образование ученици, грамотата е равностойна на отлично представяне (оценка Отличен 6) на предварителен кандидат-студентски изпит по общообразователен предмет. С посочената оценка учениците, подготвили отличените работи, могат да участват в класирането за специалностите „Екология и опазване на околната среда“ (редовно или задочно обучение) или „Екология и екологичен мениджмънт“ (редовно обучение).