Асеновград. До края на месец юни строително-монтажните дейности по изграждането на т.нар. втора клетка на Регионалното депо за твърди битови отпадъци ще бъдат финализирани. Общината е в готовност веднага след това да започне процедурите по въвеждане в експлоатация. Това заяви кметът на общината д-р Емил Караиванов след своя инспекция на обекта тази седмица, съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Общината. Реализирането на инвестицията включва пакет от важни дейности – изграждане на земна основа, ограждащи диги, долен изолиращ екран, дренажна система за инфилтратни и дъждовни води, изграждане на оросителна инсталация, противопожарен пръстен и обходен път. Същевременно се изпълнява и реконструкция на втория ретензионен басейн, в който се отвеждат инфилтратните и дъждовни води. Втора клетка за битови отпадъци се изгражда на площ от 31,2 дка, а тази за строителния отпадък е с площ от 4,4 дка.
„Обектът не е лесен, по неговото изпълнение следим и за стриктно спазване на екологичните ангажименти, освен за качественото и сроковете. Възлагане изпълнението на целия обем от описани дейности е след прецизна процедура и е на стойност 4 725 000 лв. До момента дейностите са изпълнени на 80 %“, подчерта още кметът д-р Караиванов.
Междувременно с докладна записка от Общински съвет - Асеновград е поискано съгласие за разход до 700 000 лева (с ДДС) за нуждите на депото. Искането е със средствата да се закупи тежкотоварна техника, нужна за по-бързо покриване на изолационното покритие на депото със слой отпадък, който да предпазва от повреждане. Като част от докладната записка са приложени и точни данни каква точно техника е нужна и аргументи за стойността й. Начинът на придобиване и осигуряване на средства за двете машини ще бъде за сметка от натрупани отчисления в РИОСВ, обясни кметът. За целта предстои среща на Регионалното сдружение на общините за получаване на съгласие за ползване на средствата от отчисленията, натрупани по сметка на РИОСВ – Пловдив. Ще последва процедура по провеждане на обществена поръчка за избор на доставчик на машините и кандидатстване пред РИОСВ за одобрение за финансиране на покупката. Поръчката се финализира при осигуряване на средствата. Окончателното решение по искането за старт на тази процедура следва да се вземе до дни от Общински съвет - Асеновград.