Добрич. Поради заболяване на вещото лице, което налага замяната му с друго вещо лице и изготвянето на заключение, което е от компетентността на хидрогеолог, Административен съд - Варна отмени заседанието по адм. дело №1060/2018 г. и го пренасрочи за 8 октомври 2019 г. от 11.30 часа. Това съобщиха от пресцентъра на Административен съд - Варна.
Съдът даде възможност на страните да посочат в 14-дневен срок своите предложения за специалист хидрогеолог, като след изтичане на срока, съдът ще определи новото вещо лице в закрито заседание.
Производството е образувано по жалба от „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение № ВА-1/01.02.2018 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище „Спасово“ с площ 219 кв. км в блок „Добрич“, включващо четири участъка: „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“ за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич“ в предложените от възложителя и оценени в документацията по оценка на въздействието върху околната среда и по оценка за съвместимостта параметри.
На следващото заседание предстои изслушване на вещите лица по назначените от съда експертизи.