София. Парламентът прие промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на второ четене. Законопроектът бе внесен от Министерски съвет.
Храненето на военнослужещите.
Съгласно текстовете безплатна храна и ободряващи напитки или левовата им равностойност се осигуряват при занятия, учения, тренировки и лагери, при дежурства и при извършване на други дейности със специфичен характер.
Досега безплатната храна се даваше само при дежурства и при извършване на други дейности със специфичен характер.
Пред журналисти председателят на Комисията по отбрана и депутат от ПГ на ГЕРБ ген. Константин Попов посочи, че със Закона за отбраната и въоръжените сили се решава въпросът за храната на военнослужещите. „Имаше определени проблеми. Знаете, имаме кетърингово хранене. Когато не се случват договорите, което е нормално, тогава ние трябва да лишаваме военнослужещите от това, което им се полага. Сега им се дава съответното финансово заплащане, което се осигурява от кухните. Приготвя им се храна и могат да се хранят наистина добре“, допълни ген. Попов. По думите му финансовото заплащане за всяка длъжност е различно, като уточни, че става въпрос за около 10-12 лв. на ден.
Съвместно командване на специалните операции (СКСО)
Народните представители приеха текстове, с които сформираха Съвместно командване на специалните операции (СКСО). Сформирането на такова командване се обуславя от поетите ангажименти към Алианса и от необходимостта от използването на силите за специални операции за мирновременните задачи, изпълнявани в отговор на съвременните рискове и заплахи пред националната сигурност на страната. С приемането на законодателните промени ще се регламентират функциите на СКСО по подбор, подготовка на личен състав и формирования, планиране, координиране, осигуряване на взаимодействието и централизираното провеждане, командване и управление на пълния спектър от специални операции самостоятелно, в състава на съвместни сили и във взаимодействие с други държавни структури от архитектурата за националната сигурност. Със законопроекта се определя йерархически мястото на СКСО на оперативно ниво и неговото непосредствено подчинение на началника на отбраната.
Началникът на отбраната ген. Андрей Боцев посочи, че до октомври месец ще имаме яснота кога ще трябва да бъде сформирано Съвместното командване на специалните операции. „Това командване съвместно го направихме, за да уеднаквим командната структура във всички натовски държави. То ще ръководи специални операции. Може да се наложи в тези специални операции да участват и други подразделения от видовете въоръжени сили. Затова е необходимо то“, обясни ген. Боцев.
Законопроектът дефинира понятието „Специални операции“. Съгласно текстовете това са действията, провеждани от специално формирани, организирани, подготвени и оборудвани сили, използващи оперативни способи, техники и система за командване и управление, различни от тези на видовете въоръжени сили.
Други предложения.
Депутатите отхвърлиха възможността въоръжените сили да могат да изпълняват задачи по оказване на помощ на държавните органи при противодействие на заплахи с особено висока степен на обществена опасност. Първоначалният текст даваше такава възможност, но между двете четения, бе предложено текстът да отпадне, тъй като не е достатъчно добре прецизиран.
Между първо и второ четене бе постъпило предложение от ПГ на ГЕРБ, свързано с политизирането на сектора. Съгласно окончателно приетите текстове помещенията, предоставени от Министерство на отбраната, се използват съобразно тяхното предназначение и само за осъществяване на общественополезна патриотична дейност. Отдадените под наем помещения не може да се ползват извън предназначението им, да се предоставят и да се ползват съвместно по договор с трети лица.
С друга част от измененията се прецизира кръгът от задължените лица – военнослужещи и цивилни служители, извън тези, заемащи висши публични длъжности по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Деница КИТАНОВА


Още военни новини четете в специализираното издание на Фокус - "Военни известия".