Брюксел. Комисията прие работни програми за съфинансирането на съвместни промишлени проекти в областта на отбраната през 2019—2020 г. на стойност до 500 млн. евро. Допълнително са заделени 25 млн. евро за подпомагане през 2019 г. на съвместни научноизследователски проекти в областта на отбраната, като поканите за предложения по тях бяха публикувани днес, съобщава представителството на ЕК в България.
От 2021 г. пълноправен Европейски фонд за отбрана ще насърчава иновативната и конкурентна промишлена база на отбранителната индустрия и ще допринася за стратегическата автономност на Съюза. Чрез двата предшественика на фонда Комисията предприема стъпки сътрудничеството в областта на отбраната в рамките на бюджета на ЕС да стане реалност още сега. Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната (PADR) продължава да се изпълнява за трета поредна година. С днешните решения Европейската комисия дава старт на първите финансирани от ЕС съвместни промишлени проекти в областта на отбраната по линия на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP). Акцентът ще бъде върху области като технологиите за безпилотни летателни апарати, спътниковите комуникации, системите за ранно предупреждение, изкуствения интелект, кибернетичната отбрана и морското наблюдение.
Контекст
През юни 2018 г. Комисията предложи пълноправен Европейски фонд за отбрана с бюджет от 13 млрд. евро. През февруари 2019 г. институциите на ЕС постигнаха частично политическо споразумение относно Европейския фонд за отбрана, което подлежи на официално одобрение от Европейския парламент и Съвета. Бюджетните аспекти на бъдещия Европейски фонд за отбрана са предмет на цялостното споразумение относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, предложен от Комисията през май 2018 г.