Добрич. Решението, което кметът Йордан Йорданов и неговият екип предлагат за довършването на жилищен блок (ЖБ) „Добрич“, е единствено. Това заяви Галин Йорданов, който е член на едно от семействата в града, потърпевши от продължилия повече от 30 години проблем с недовършения жилищен блок в центъра, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. На своето последно за годината заседание Общинският съвет на Добрич разгледа предложение, внесено от кмета Йордан Йорданов, за поемане на дългосрочен дълг от Общината, за да може да бъде завършен блок „Добрич“. Предвид приблизителната стойност на свободните за разпореждане имоти е необходимо да бъдат осигурени средства за изпълнение на строително-монтажни работи по довършване на жилищния блок в размер до 2 500 000 лв. След многочасови дебати предложението не бе прието и неговото разглеждане бе отложено за 15 януари, за когато е насрочена извънредна сесия. Това предизвика недоволството на потърпевши граждани, които повече от 30 години чакат да „влязат“ в своите домове. В докладната записка, внесена от кмета, е посочено, че през периода 1981 г. – 1986 г., Община град Добрич е извършила отчуждаване на недвижими имоти, по реда на Закона за териториално и селищно устройство, със задължението да изгради жилищни блокове, в които да настани собствениците на отчуждени имоти. В следващите години общината е изградила блок „Добруджа“, в който са настанени част от правоимащите собственици. Останалите правоимащи собственици следва да бъдат настанени във все още строящият се ЖБ „Добрич“ по ул. „Иван Пенаков“ в централната част. Общо 30 имота са предназначени за обезщетение на собственици, от които 24 апартамента и 6 магазина. За периода от 2009 г. до 2014 г. за строителството на ЖБ „Добрич“ от Община град Добрич са вложени 3 009 485 лева. В тази сума влизат 827 568 лева, получен целеви трансфер от Министерство на финансите за частта, припадаща се за жилища, предназначени за обезщетение на собственици на отчуждени недвижими имоти. През 2014 г., поради липса на финансов ресурс, строително-монтажните работи по изграждане на ЖБ „Добрич“ са прекратени. През 2016 година, експерти от Община град Добрич са извършили оглед и анализ на състоянието на строежа и са съставили количествена сметка за необходимите дейности за завършване на ЖБ „Добрич“. След остойностяване на количествената сметка се оказва, че за да бъде завършен ЖБ „Добрич“ и собствениците да получат своето обезщетение, макар и с повече от 30 години закъснение, е необходимо Община град Добрич да вложи още 4 500 000 лева. Община град Добрич е отправила молба да бъде предоставено целево финансиране за завършване на ЖБ „Добрич“ с писма до Министерски съвет, Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В отговор от ведомствата е посочено: „Вариант за финансиране на завършването на жилищен блок „Добрич“ е привличането на допълнителен финансов ресурс под избрана от общината форма, с оглед въвеждането на блока в експлоатация и с цел собствениците да получат своето обезщетение. Друга опция за финализиране на жилищен блок „Добрич“ е избиране на подходяща форма на публично – частно партньорство – привличане на инвеститор, който след завършването и въвеждането в експлоатация на блока и след обезщетяване на собствениците, би възвърнал своята инвестиция от реализацията на останалите имоти с жилищно и нежилищно предназначение“. Цитатът е от докладната записка, внесена от кмета Йордан Йорданов. В контекста на проблема Галин Йорданов заяви: „Всичко тръгна толкова отдавна. Всичко толкова много се обърка през тези 33 години, че в момента на разискванията, нашето търпение свърши и е на нула. Чухме предложения за финансиране със собствени средства, преизпълнение на бюджета. Но всичкото това се вършеше през годините. И през предните три мандата на предния кмет. Първо се отделяха някакви суми. Впоследствие приоритетите се сменяха. Блок „Добрич“ оставаше настрани, настрани, настрани“. В началото на мандата на сегашния кмет граждани от потърпевшите са се срещнали и разговаряли с кмета. Йордан Йорданов е поел ангажимента проблемът да бъде решен, посочи още Галин Йорданов. Той допълни, че от тук нататък развоят на нещата зависи от волята на общинските съветници и решението, което ще вземат през януари. „Мисля, че трябва да се стигне до консенсус. Наистина нямаме никакво търпение“, заяви Галин Йорданов.
Жулиета НИКОЛОВА