София. Основната промяна, която приехме, е въвеждането на норми за качество на въглищата и брикетите от въглища, които се използват за битово отопление. Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ и председател на Комисията по околната среда и водите Ивелина Василева след приемането на второ четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Законът беше част от мерките, свързани с усилията за подобряване качеството на атмосферния въздух“, посочи тя. „Въвежда се отговорност на ДАМТН да разработи правилата и нормите, да контролира разпространението им на пазара и да следи за това да се спазват изискванията. Те са свързани с по-ниско съдържание на сяра и пепел във въглищата за битото отопление“, обясни Ивелина Василева. „Текстове в закона по-ясно дефинират отговорностите на институциите“, коментира тя. „Кметовете ще носят своята отговорност. Ако те имат действие или бездействие, което води до влошаване на показателите и повишаване на замърсителите, тогава ще бъде налагана санкция от 5 до 10 хил. лева“, заяви Ивелина Василева и уточни, че тези текстове са съгласувани с кметовете. „МЗХГ ще изработи наредба с методите на организация и контрол върху дейностите, свързани с дървесината, която се използва за битово отопление“, обясни тя. „Мерките целят използването на по-сухи дърва за огрев. Когато те са с по-ниско съдържание на влага, замърсяванията са по-ниски“, каза още Василева.
Биляна ИВАНОВА