София. Министерството оказва съдействие за финансиране на всички свои второстепенни разпоредители и счита за целесъобразно съхраняването на концертна зала „Пловдив“. Това каза министърът на културата Боил Банов в отговор на въпрос на народния представител от ПГ на „БСП за България“ доц. Георги Йорданов във връзка с изграждане на оперна зала в гр. Пловдив, предаде репортер на Агенция „Фокус“.
„Министерство на културата разполага с актове за държавна собственост, предоставени права за управление за имоти, находящи се на територията на Община Пловдив, представляващи недвижими културни ценности, обявени за архитектурни, архитектурно-художествени и исторически паметници на културата. С решение на МС те са предоставени безвъзмездно за управление на Община Пловдив“, каза още той. По думите му имоти с предоставени права за управление на културни институти, второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата са драматичен театър „Пловдив“, държавен куклен – Пловдив и концертна зала, предоставена за управление на Държавна опера – Пловдив. Той уточни, че информация за подходящи имоти държавна собственост за строителство на нова сграда за нуждите на операта, би следвало да е налична в областната адаминистрация.
Деница КИТАНОВА