София. Правителството прие промени в Наредбата за осигурителните каси. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С приетите изменения разпоредбите на нормативния акт терминологично се привеждат в съответствие с Кодекса за социално осигуряване, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С направените промени в Наредбата за осигурителните каси се залага принципът, че изискваните от гражданите лични данни се свеждат до необходимите във връзка с целите, за които се обработват, установен в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.