София. Министерски съвет ще разгледа проекторешение за утвърждаване на Меморандума за разбирателство между Министерството на околната среда и водите и Министерството на защитата на околната среда на Сърбия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда. Това се посочва в дневния ред на редовното правителствено заседание. Кабинетът ще гласува доклад за разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2018 г. на вицепремиерите и министрите, на зам.-министрите и областните управители. Министрите ще обсъдят проект на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития.