Кърджали. Местата в централния гробищния парк се изчерпват, обсъжда се парцел от около 160 дка до село Седловина за нов гробищен парк в Кърджали. Това каза за Радио „Фокус“ Моника Атанасова, директор на предприятие „Обредни дейности“ - Кърджали.
По думите ѝ в миналото е било нечувано да бъдат дори близо гробища на общности, разделяни от различен произход и вероизповедание. Тя добави, че днес костите на християни и мюсюлмани мирно съжителстват в едно общо гробище в Кърджали. По думите ь християнските гробни полета и мюсюлманските са заедно на територията на централното гробище, в двата края на общото поле. Но и едните и другите имат общ проблем – разрастването. „Както върви, по някое време те скоро ще се срещнат по посоката, по която нарастват – християнските нагоре, откъм астрономическата обсерватория и мюсюлманските – надолу, откъм метеорологичната станция“, обясни Моника Атанасова.
Тя каза още, че в Обредния дом идват жени да питат дали е вярно, че ще се изземват гробни места и ще се вадят покойниците. „Има от 40 - 50 години доста запустели и неоткупени гробове, безименни без никакви данни, и след време предстои да се предлагат за откупуване, като костите остават на място и върху тях се полага новото погребение“, каза Моника Атанасова. Водени са разговори със зам.-кмета инж. Катя Митовска за преотреждане на парцел до централния вход от 8 декара, който е бил предназначен за построяване на дом на покойника, да се използва за нови гробни места. Според Атанасова там се планира да се направят още две християнски полета, а в това време да се мисли за друго място за нов гробищен парк. По думите ѝ става въпрос за парцел от около 160 дка в околността на село Седловина край град Кърджали, който е общински и за който да бъдат спазени всички здравни и строителни изисквания на закона, защото това са доста големи инвестиции, изграждане алеи, огради, паркинги, тоалетни, питейна вода, канцелария за работниците.
Според Атанасова поддръжката на гробовете е грижа на собствениците, но понякога те са заминали, живеят другаде, или работят в чужбина, или роднините са починали. Тя добави, че често се случва в деня на Задушницата или Байряма гробните места да тънат в треви, неподдържани и непочистени. По думите ѝ това се отнася както за християнските, така и за мюсюлманските гробища.
Кърджалийското предприятие "Обредни дейности" поддръжа окологробните пространства, както и извършва почистването на забравени и изоставени от много години гробища в селата. Но не винаги е възможно да се поддържа реда в гробищния парк. Има забрана в празнични дни, по време на религиозни панихиди и други възпоменателни дни да се извършват строителни дейности в територията на гробищата, но има много оплаквания на граждани, че в събота и неделя фирми работят, без да се съобразяват с панихиди и почитание към мъртвите. През последните десет години има предприети опити се приеме актуализиран закон за регламентиране на дейността на гробищните паркове и на частните фирми в бранша. В парламента депутатите са обсъждали проекта на Националното сдружение на общините. Няколко пъти той е връщан за доработване, но и до сега все още не е готов. „Този закон ще гарантира, че гробищните паркове ще бъдат поддържани. Чакаме закона“, каза в заключение директорката на Обредния дом Моника Атанасова.
Дарина ДЕЕНИЧИНА