Благоевград. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки във водосбора на река Струма са се повишили, вследствие на валежи, а тези във водосбора на река Места са останали без съществени изменения, сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-значителни повишения са регистрирани на река Струмешница при село Струмешница (+ 65 см) и в средното и долно течение на река Струма (до +24 см при Кресненско ханче и село Марино поле). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -2 см до +9 см, а в останалата част от водосбора на река Струма от -12 см до +10 см. Водните количества на реките в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на река Струма и притоците ѝ река Джерман, река Елешница, река Струмешница и горното течение на река Места са около праговете за високи води. В резултат на интензивни валежи има вероятност за поройни наводнения: в следобедните и вечерни часове днес в средната част от водосбора на река Струма – във водосборите на притоците й, реките Логодашка, Стара река, Сушичка, Цапаревска и Градевска.