София. Министерският съвет одобри анализ „Опитът на България в подготовката и провеждането на Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (как „Съединението прави силата“)“. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз се проведе в периода 1 януари - 30 юни 2018 г. Това бе период на вземане на стратегически решения, с оглед ключовия етап, в който се намира развитието на европейския проект, когато се провежда дебатът за бъдещето на Европа и когато ЕС трансформира много от своите политики, за да бъдат те адекватни на новите реалности. Това бе изключително динамичен период, предвид факта, че 2018 г. бе последната пълна година от текущия мандат на Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК), което създаваше очаквания за напредък по множеството ключови законодателни предложения и инициативи, обект на преговори. Анализът е структуриран тематично и в последователни раздели представя подготовката на Председателството с фокус върху институционалната организация, нормативната уредба, отделните направления от координационен и организационен характер, финансовото обезпечение на всяка от дейностите, обученията на екипа; политическите въпроси с фокус върху разработването на Програмата на Председателското трио (Естония-България-Австрия) и програмата на Българското председателство, националния координационен механизъм, взаимодействието с Европейския парламент и дейността на Постоянното представителство на Република България към ЕС; организирането и провеждането на събитията от Календара на Българското председателство в България и свързаните с тях организационно-логистични въпроси; комуникационната стратегия с фокус върху избора на лого и визуална идентичност, публичната комуникация в нейното национално и регионално измерение, работата с медиите, организирането на международен пресцентър. Приемането на анализа с направените изводи и препоръки от опита на България в подготовката и провеждането па първото Българско председателство на Съвета на ЕС могат да бъдат полезни на институциите в тяхната работа по европейските въпроси и на екипите на бъдещи Ротационни председателства на страните-членки, както и да послужат на изследователите от гражданското общество и академичната общност.