София. Народното събрание прие окончателни промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Беше решено ако заради действие или бездействие на кмет не се отчете намаление на превишените норми на замърсяване на въздуха глобата да бъде от 5000 до 10 000 лева. Общинските кметове, които не внесат в срока до 31 март, отчет за изпълнението на програмите за чистотата на въздуха ще се глобяват с от 1000 до 5000 лева. При повторно нарушение глобите за кметовете ще бъдат двойни.
Глобата за разпространение на твърди горива за битово отопление без регистрация ще бъде от 1000 до 10 хил. лева. Пускането на пазара на твърди горива за битово отопление, които не съответстват на някое от изискванията, ще се наказва с глоба от 2000 до 10 хил. лева. Ако горивата не отговарят на изискванията за опаковане или етикиране глобата ще бъде от 5000 до 10 хил. лева. Глоба от 100 до 1000 лева ще има за замърсяване на въздуха чрез строителни или ремонтни дейности.
Депутатите отхвърлиха предложението на БСП в дефиницията за твърди горива, използвани за битово отопление, да се включат и дърва, брикети от дърва, пелети и брикети от биомаса. Преди гласуването на предложението депутатът от ПГ на БСП и зам.-председател на Комисията по околната среда и водите Манол Генов заяви: „Някак си е нелогично да изключим законодателно дървата за огрев от дефиницията за твърдо битово гориво“.
В срок от 3 месеца след влизането в сила на закона Министерски съвет трябва да приеме наредбата с изискванията за качеството на твърдите горива за битово отопление. В срок от 6 месеца земеделският министър трябва да издаде наредба с изискванията за дървесината, която се използва за битово отопление.
През Закона за чистотата на атмосферния въздух депутатите измениха и Закона за околната среда и водите. Според промените 80% от имуществените санкции за неизпълнение на условия, свързани със замърсяване на въздуха от горивните инсталации, ще постъпват в бюджета на общината.
Биляна ИВАНОВА