Пазарджик. През април Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е извършила 246 проверки, като 140 от тях са по изпълнение на условията в издадените разрешителни. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Пазарджик директорът на Басейнова дирекция инж. Цветелина Кънева. Тя обясни, че в резултат на контролната дейност са съставени 70 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Над 70% от тях са за неподадена декларация, която се изисква от титулярите на разрешителни, включително и на комплексни разрешителни. „На пет фирми са съставени АУАН за водовземане без издадено разрешително. Санкционирани са фирми, които не са изпълнили дадените предписания или условията в дадените разрешителни. Басейнова дирекция е издала 10 наказателни постановления (НП), с които на нарушителите са наложени глоби и имуществени санкции по Закона за водите в размер на 9150 лева. Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през април са над 325 хил. лв. На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени 18 сигнала и жалби, като три от тях са на територията на област Пазарджик. Проверен е сигнал за извършване на строителни дейности в санитарно-охранителна зона около находище на минерална вода „Чепино“. Констатирано е, че се извършват възстановителни работи на подпорна стена и има натрупани строителни отпадъци, за което е уведомена община Велинград. Неоснователен се оказа сигналът за изсичане на дървета и изграждане на път в чашата на язовир Въча. Своевременно беше проверен и сигнал за замърсяване на р. Марица от студения канал до с. Огняново и наличието на умряла риба. При проверката не се констатира наличие на умряла риба“, уточни инж. Кънева.
Ваня НИКОЛОВА