Перник. Кметът на Община Перник Вяра Церовска и зам.-кметът Йордан Павлов поздравиха служителите в Дирекция „Социални грижи“ по повод Световния ден на социалната работа. Това съобщиха от пресцентъра на Община Перник. По време на разговора беше обсъдено развитието на социалните услуги и пазара на труда в общината. „Днес искам да изкажа истинско уважение към труда на хората от тази трудна професия. Всеки ден вие помагате на пострадали, болни, деца и самотни хора. Протегнатата от вас ръка изтрива отчаянието и дарява вяра и надежда. И знам, че ще продължите със същата енергия. Благодаря ви от името на всички перничани, защото знам колко сериозно и напрягащо е вашето ежедневие. Честит празник, бъдете живи и здрави“, сподели кметът Вяра Церовска. След това зам.-кметът Йордан Павлов запозна всички с предприетите действия в сферата на социалната политика. Той обяви, че през миналата година е започнало изграждане на социални жилища в кв. "Тева" с капацитет 100 души.
През тази година са очертани насоките за създаване на мрежа от услуги, които отговарят на нуждите и потребностите на населението. Те ще се реализират на територията на община Перник чрез осигуряване на финансиране по ОП „Региони в растеж“ , ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Ще се реализира и проектът „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник.
Община Перник продължава да гарантира устойчивост за осигуряването на топъл обяд за рискови групи, предоставяне на услугата „Приемна грижа“, услуги за ранно детско развитие и предоставяне на услугите в домашна среда „Личен асистент“, „Домашен помощник“ и „Социален асистент“. Поздрави към социалните работници направиха и директорите на областната и общинската структура „Социални грижи“ Ивайла Касърова и Ани Кирилова. След това беше посетен Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.