София. Имаме консултанти, с които сме обсъдили възможността част от глобата да бъде намалена и върната на трите дружества. Дори имаме възможност да обърнем решението в Европейския съд и най-вероятно ще се обърнем към него да разгледа делото по същество.
Това каза Петьо Иванов, изпълнителен директор на БЕХ, във връзка с глобата от 70 млн. евро, наложена от ЕК на Холдинга в сутрешния блок на БНТ. „Трите дружествата трябва да платят глобата в срок от 90 дни. Тези пари не идват от джоба на хората. Нашата страна ще плати глобата, трите дружества ще изпълним ангажимента си към ЕК, имаме финансовия ресурс, за да го извършим“, добави той.
„Има утвърдено нарушение от страна на комисията, което българската страна не приема“, отбеляза той. „То се касае за предполагаемо нарушение за ограничаване на достъпа до газопреносната мрежа - от „Булгартрансгаз" до достъпа на газохранилището в Чирен, както и ограничение до транзитния газопровод в Румъния“, обясни Иванов.
„Българската страна не може да бъде обвинявана за това, че не осигурява достъп към ресурс, към актив, който е в чужда страна. По отношение на първите две обвинения нашето твърдение е, че този достъп е осигуряван винаги съгласно правилата, които са били приложими към съответния момент. Може нашите правила да не са били изцяло в съответствие с европейските норми, но винаги сме работили съгласно наличните правила“, коментира той.
Иванов отбеляза, че потребителите не са ощетени потребителите. „Не съм казал, че е изцяло в тяхна полза, но това, което е в тяхна полза, е, че нашият сектор е изцяло регулиран както по отношение на тарифите на преносния оператор, така и по отношение на цените на природния газ, обясни изпълнителният директор на БЕХ“, поясни той. „Говорим за нарушение от 2010 до 2015 г., във въпросния период, цените, които „Булгаргаз" е продавал синьо гориво са били в известни периоди и по-ниски от себестойността на която закупува ресурса“, коментира Иванов.
„В самото решение никъде не се отбелязва, че има претърпени вреди от българските потребители във връзка с утвърденото от ЕК нарушение“, каза още той.
„Въпреки решението на ЕК смятаме, че общите ни проекти, включително и за газовия хъб „Балкан", ще бъдат изпълнени и завършени успешно. Така те ще помогнат за повишаване на конкуренцията на газовия и на енергийния пазар в България“, отбеляза Петьо Иванов.