София. От ПГ на ГЕРБ обявиха, че ще внесат законови промени с цел децата редовно да посещават задължителната училищна и предучилищна форма на обучение. Измененията ще бъдат в законите за социално подпомагане и за семейните помощи за деца. По-строго ще се обвърже редовното посещение на училище с получаването на месечните помощи за безработни, помощите за общинско жилище и за деца. От ГЕРБ предлагат ако за един месец дете отсъства повече от три дни или има 5 неизвинени отсъствия, семейството му да бъде лишено от месечна помощ. „Децата не са ли в задължителна детска градина и в училище - семейството няма да получава семейни помощи от държавата“, заяви председателят на парламентарната Комисия по образование и депутат от ГЕРБ Милена Дамянова. Според ГЕРБ поправката е крайна в сравнение със сегашния режим и няма да има вратички и изключения. „Навсякъде по страната непосещаването на училище е основен проблем, със законопроекта на ГЕРБ правим разумна крачка в посока решаването му“, коментира министърът на образованието Красимир Вълчев. Той обяви, че 11 хил. души и над 1100 екипа работят целогодишно за ежедневното присъствие на децата в училище. Според него обаче това не е достатъчно, а са необходими санкции. „За миналата 2018 г. 39 хил. семейства са санкционирани за непосещаване на децата им на училище“, съобщи социалният министър Бисер Петков, като отчете, че семействата са с около 3000 повече в сравнение с 2017 г. Министърът обясни, че с промените се предлага еднократната помощ за деца, които тръгват на училище, да се изплаща на две части. Идеята е първата част да се изплати в началото на учебната година, а втората в началото на втория срок при положение, че детето продължава да посещава училище. Петков уточни, че средствата от спрените помощи се използват за насърчаване и развитие на обучението на децата. За миналата година спрените помощи са повече от 4 млн. лева.