Пловдив. В града ще се проведе информационен семинар-дискусия, организиран от Българка хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) за важни теми, свързани с туристическата индустрия на Република България, която формира 13% от БНП (брутния национален продукт). Това съобщиха от Асоциацията. Събитието ще се състои от 14.00 часа в хотел в Марково. Семинарът-дискусия се организира със съдействието и присъствието на експерти от Министерство на туризма, Министерство на културата, Комисия за защита на личните данни и Община Пловдив. Сред основните теми са единната система за туристическа информация; изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права, делегиращи нови функции на общините; обсъждане, дискусия и отчет за предприетите действия към държавните институции, относно проекта на Асоциацията за реформа на икономическата среда за развитие на заведенията за хранене и развлечение от областта на туризма посредством средствата и механизмите на фискалната политика и др.