Добрич. Извършва се актуализация на Инвестиционната програма на Общината. Това съобщи зам.-кметът „Икономическо развитие и европейски фондове“ Росица Йорданова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна. Във връзка с актуализацията на 8 март Община град Добрич е публикувала покана за подаване на заявления за финансов интерес и финансова помощ по отношение на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. След осъществена връзка със собственици на жилища на 12 март Общината е обявила информационна кампания и я е провела в същия ден. Интересът от страна на гражданите, по думите на зам.-кмета, е бил голям. Срокът за подаване на заявления е 30 април 2019 година. „Всички онези, които желаят да подадат своите заявления, трябва да го направят в този срок“, посочи Росица Йорданова. Допустими са многофамилни жилищни сгради, строени преди 26 април 1999 година, с не повече от 36 самостоятелни обекта, които касаят едропанелно жилищно строителство, пакетоповдигащи плочи, едропанелен кофраж. Много важно е да се знае, че заявленията са подават за целите сгради. Работна комисия ще оцени кандидатите по допустимост и след това ще ги класира, съобразно критериите, абсолютно идентични с тези както в предходната кампания през 2016 година. След оценките ще бъдат подадени от Община град Добрич, както са насоките на Управляващия орган фишове, които ще бъдат вписани в приоритет „енергийна ефективност“ на Инвестиционната програма. Предстои оценка на всички инвестиционни програми в страната и съобразно свободния ресурс и приоритетите, по които може да се кандидатства, като социална инфраструктура, културна инфраструктура и енергийна ефективност, Общината ще направи своето проектно предложение и ще кандидатства. Предполага се, че ще бъдат включени около 11 сгради.
Жулиета НИКОЛОВА